39137850_1859712880790317_5871213468928966656_n

Tam bảo

Con về nương tựa Bụt,  Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời Con về nương tựa Pháp, Con đường của tình thương và sự hiểu biết Con về nương tựa Tăng, Đoàn […]

Read more
shayamuni

Hành hương

Truyền thống hành hương là một sự thực hành đã được khuyến khích bởi tất cả những tôn giáo lớn của thế giới hàng nghìn năm qua. Nó đã trở nên phổ thông cục bộ bởi vì nó là một cơ […]

Read more
1 2 3 45