1

Thông bạch chương trình giao lưu và trao đổi Phật Pháp của H.E Khamtrul Shedrub Nyima Rinpoche đời thứ 9 cùng Tăng đoàn tại Việt Nam từ ngày 14/9/2019 – 28/9/2019

Được sự chấp thuận của Ban Tôn Giáo Chính Phủ, Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam và các cơ quan chức năng, Tăng đoàn Phật Giáo Ấn Độ do H.E Khamtrul Shedrub Nyima Rinpoche cùng Tăng chúng đến thăm và trao đổi Phật pháp tại Việt Nam từ ngày 14/9/2019 đến ngày 28/9/2019. Ban tổ chức hoan hỷ thông báo lịch trình và kính thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị Phật tử xa gần về tham dự Pháp hội trân quý cát tường này.

Nguyện mọi sự cát tường!

Nguồn: Khamgar Vietnam

2