32313303_2032585720323706_1350527164574859264_n

Năm mươi hai trường hợp nhân quả (phần 1)

Với chút ít do dự, tôi đưa ra những tường thuật này để chia sẻ với người đọc. Một vài người sẽ đọc với rất nhiều hoài nghi. Nhưng từ kinh nghiệm chân thực của tôi, tôi đã từng nhìn thấy những điều như thế xảy ra. Achuk Lama Rinpoche nổi tiếng ở Tây Tạng về việc đưa ra lời khuyên để giúp người chết bằng sự toàn trí của ngài.

Lama-Achuk-Rinpoche

Lama Achuk Rinpoche

Đây là 52 trường hợp nhân quả liên quan tới những người đã chết. Những người này đã nhận được sự giúp đỡ của Lama Achuk Rinpoche khi ngài quán sát trạng thái của họ sau khi chết và quyết định các nguyên nhân của những trạng thái này (có nghĩa là những hành động mà người chết đã làm trước khi chết.) Đó là một lời dạy làm ta ớn lạnh và là bằng chứng của bản tánh không sai lạc của nghiệp quả cũng như chứng cứ cho nỗi khổ của sinh tử. Nguyện mọi chúng sinh tránh mọi ác hạnh, thực hành mọi thiện hạnh và tịnh hóa tâm thức của họ.

1.
Khi tôi (Lama Achuk Rinpoche) được hỏi là em trai của Chalole tái sinh ở đâu, tôi trả lời: “Có phải người này bị điếc?” Mọi người trả lời “Dạ phải, Tsewang bị điếc.” Tôi nói: “Dường như anh ta đã giết một con rắn.” Họ nói: “Khi còn trẻ, anh ta đã đào được một con rắn và giết nó khi chơi đùa.” Tôi nói: “Đằng sau nhà anh có một đống đá, trong đó có một con rắn. Hãy đem nó lại đây.” Khi tìm kiếm, họ tìm thấy con rắn và mang nó lại cho Lama Rinpoche. Về sau con rắn được cứu giúp nhờ pháp sám hối bằng cách tụng các bộ Kinh v.v…

2.
Lạt ma Rongta hỏi tôi về việc tái sinh của mẹ ông. Tôi nói: “Hãy dùng các chân đèn bằng bạc để cúng dường vô số ngọn đèn bơ, hãy thường xuyên tụng nghi lễ của Đức Phật Bất Động. Nhờ năng lực này, bà sẽ tái sinh trong cõi tịnh độ Hỉ lạc Hiển Lộ ở phương đông.”

3.
Khi tôi ở gần tu viện Zhala, có người hỏi tôi về việc tái sinh của cha anh ta. Tôi nói: “Ông ấy đã tái sinh trong thai tạng con ngựa của gia đình anh.” Về sau khi được hỏi thêm, tôi nói: “Trong bầy con của con ngựa cái da nâu có một con có cặp môi đen và dầy, đó là cha của anh.” Mọi sự cầu nguyện đã được thực hiện cho ông ta.

4.
Tôi đến Shangya để cử hành 100.000 cúng dường hương khói. Ở đó có một ông lão tên là Zhaduo đang bị đun nấu trong địa ngục do đã hãm hại một Đạo sư vĩ đại. Tôi không thể giúp ông ta.

5.
Ở Shangya, khi đang cử hành các nghi lễ phowa (chuyển di tâm thức) cho người chết, vợ của Genxi đã khẩn cầu tôi quán sát. Tôi nói: “Ông ta bị tái sinh làm một con cá khổng lồ, nhiều con cá nhỏ đang nhai nuốt thân thể nó, ông ấy đang trải nghiệm đau khổ ghê gớm.” Do bởi điều này, trong hai ngày, tôi không trì tụng mà an trụ trong thiền định. Người đàn ông này là một người đánh cá ở Gantse và nổi tiếng về việc buôn bán.

6.
Quzha Lama ở tu viện  Kangnan thỉnh cầu tôi quán sát khi ông đang cử hành những lễ cầu nguyện cho người chết, tôi nói: “Bởi người này luôn luôn thiền định về Guru Rinpoche (Đức Liên Hoa Sanh) như một Bổn Tôn, ông ta đã được tái sinh trong Núi Kiết tường màu Đồng đỏ (cõi tịnh độ của Guru Rinpoche).

7.
Yezhu Norbu thỉnh cầu tôi quán sát, tôi nói: “Ông cụ này đã làm nhiều điều bất thiện. Ông ta đang trải nghiệm những đau khổ ghê gớm trong các cõi thấp. Hãy nhanh chóng tạo nhiều công đức tốt lành cho ông ta, ngoài việc này ra, chẳng điều gì có thể làm tiêu tan những đau khổ của ông cụ.”

8.
Tôi được khẩn cầu quán sát cho bà mẹ già của Ah Dan. Tôi nói: “Bà cụ này bị thương ở chân trái?” Người ấy trả lời: “Đó là bởi trước đây bà bị bắn khi đang tẩu thoát.” “Do bà ta vô cùng kiêu ngạo, bà bị tái sinh làm một con rắn.” “Có một khẩu súng, chúng con nên bán nó để lấy tiền tạo công đức cho mẹ con hay nên phá hủy nó?” Lama Rinpoche (Achuk Lama Rinpoche) nói: “Phá hủy nó thì tốt, mẹ anh sẽ tái sinh trong một cõi tốt lành. Ta dám bảo đảm điều đó.”

9.
Một buổi sáng khi tôi đang trì tụng, tôi quán sát thấy ở gần chân ngọn núi ở phương tây có một thanh niên phát khởi tâm sân hận dữ dội. Tôi đã vận dụng tâm thức thật mạnh mẽ để làm lợi lạc cho anh ta. Người này là con của một viên chức ở Lada, anh ta đã giết vài người và bị nhà nước xử tử.

10.
Khi tôi đang ở Palyul, Karma Tsewang hỏi tôi về tái sinh của bà cụ Tsela. Tôi nói: “Bà ta tham luyến một hoa tai bằng vàng.” Vài ngày sau, họ mang hoa tai vàng lại cho tôi. Gia đình bà cụ nói: “Chúng con có thể sử dụng 1.000 tệ để thực hiện những lễ cầu nguyện và giữ chiếc hoa tai vàng này không?” Tôi nói: “Hoa tai này đáng giá 10.000 tệ, 1.000 tệ có thể làm được gì? Đây là vợ ông, hãy làm khi ông thấy thích hợp.” Họ đã dùng hoa tai để cầu nguyện cho bà và bà đã tái sinh trong một cõi tốt lành.

Lama Achuk Rinpoche
(Chú thích: Sera Yangtrul là vị khám phá kho tàng (Khai Mật tạng) và Đạo sư vĩ đại. Ngài là một trong những Đạo sư của Achuk Lama Rinpoche. Arik Rinpoche là Bổn sư của Lama Rinpoche.)

(Bản dịch này là một tóm tắt của bản văn viết bằng tiếng Hoa và không phải là một bản dịch từng dù những chi tiết thích đáng đều được dịch đầy đủ.)
Việt dịch: Thanh Liên
Nguồn: 52 cases of causes and effects