Ý nghĩa việc Xuất gia

1.Tại sao gọi là xuất gia Xuất gia, tiếng Phạn là Pravrajya, là để chỉ người theo Phật giáo, từ bỏ gia đình, sống đời phạm hạnh, không màng danh lợi hay dục lạc, chỉ mong cầu giải thoát; […]

Read more
39137850_1859712880790317_5871213468928966656_n

Tam bảo

Con về nương tựa Bụt,  Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời Con về nương tựa Pháp, Con đường của tình thương và sự hiểu biết Con về nương tựa Tăng, Đoàn […]

Read more

Lục hòa

Tăng Ni là hàng xuất gia đều biết tính quan trọng của phép Lục hòa đối với đời sống Tăng đoàn. Quý vị phải ứng dụng cho được những điều […]

Read more
1 2 3 4