Hungkar Rinpoche

Tự răn mình

Ngọn roi lửa diệt trừ những mầm bệnh trong tôi  Giữa vạn cảnh của sắc màu rực rỡ, có con đường sáng, tối và ở-giữa; những kẻ nào xa rời […]

Read more
1 2 3 4 5 7