Venerable-thubten-chodron-e1566916031777-798x410

Làm sao đối phó với bệnh tật

Tất cả chúng ta đều có thể bị bệnh. Một khi chúng ta được sinh ra trong vòng luân hồi sinh tử với thân thể này thì có nghĩa là chúng ta đã chịu sự ảnh hưởng của những phiền não và nghiệp chướng, cho nên bị […]

Read more
1 2 3 4 7