Rechungpa sám hối

Kính Lễ Chư Đạo Sư Khi Jetsun Milarepa và đệ tử Rechungpa đang tiến gần Drin, trên đường đến Bouto, Rechungpa nói, “Con thích ở lại Drin đêm nay và […]

Read more
Gyalwang-Drukpa

Từ sâu thẳm trái tim

Chuyến viếng thăm Đức Thượng Sư Trulshik Rinpoche của Pháp Vương Gyalwang Drukpa 12 tại tự viện của Đức Thượng Sư Trulshik Rinpoche năm 1990, trong mưa hoa và tuyết cát […]

Read more
1 2 3 4