123

Năm mươi hai trường hợp nhân quả (phần cuối)

Với chút ít do dự, tôi đưa ra những tường thuật này để chia sẻ với người đọc. Một vài người sẽ đọc với rất nhiều hoài nghi. Nhưng từ kinh nghiệm chân thực của tôi, tôi đã từng nhìn thấy những điều như thế xảy ra. Achuk Lama Rinpoche nổi tiếng ở Tây Tạng về việc đưa ra lời khuyên để giúp người chết bằng sự toàn trí của ngài.

Đây là 52 trường hợp nhân quả liên quan tới những người đã chết. Những người này đã nhận được sự giúp đỡ của Lama Achuk Rinpoche khi ngài quán sát trạng thái của họ sau khi chết và quyết định các nguyên nhân của những trạng thái này (có nghĩa là những hành động mà người chết đã làm trước khi chết.) Đó là một lời dạy làm ta ớn lạnh và là bằng chứng của bản tánh không sai lạc của nghiệp quả cũng như chứng cứ cho nỗi khổ của sinh tử. Nguyện mọi chúng sinh tránh mọi ác hạnh, thực hành mọi thiện hạnh và tịnh hóa tâm thức của họ.

41.
Jiadu Tulku phái người đến hỏi tôi về một ông lão. Tôi viết thư với sự đùa bỡn: “Ông biết rõ người này sinh ra ở đâu, chẳng phải ông là người cứu ông ta hay sao? Aiya, tôi thấy dường như ông ta đang ở trong một địa ngục đồng đỏ, bị đun nấu và thiêu đốt do ác nghiệp đã  làm hư hỏng chiếc bình đồng của tu viện Jiadu.” Trong quá khứ, khi tu viện Jiadu có một lễ puja, một đêm, có người đục một lỗ trên chiếc bình bằng đồng, không rõ ai đã làm việc đó, nhưng có lẽ là người này. Có thêm nhiều việc xảy ra vào thời gian đó.

42.
Có người hỏi về cái chết của Palchen Dorje, tôi nói: “Ông ta dính mắc vào một con ngựa đen.” Khi người ấy hỏi: “Có một ngựa mẹ và ngựa con màu đen, không biết là con nào?” Tôi trả lời: “Đó là ngựa mẹ.” Khi Palchen Dorje chết, ông ta đã nói: “Tôi muốn tái sinh làm con của ngựa mẹ này, ngựa mẹ này có thiện tâm vĩ đại.” Họ đã thực hiện nhiều lễ cầu nguyện cho ông ta. Tôi nói: “Hãy hiến tặng con ngựa để tạo công đức và ông ta sẽ có một tái sinh tốt lành.”

43.
Khi được hỏi về bà lão Wangji, tôi nói: “Có phải bà ấy đã dùng hai miếng da bò làm nệm ngủ?” Gia đình bà nói: “Dạ đúng.” Tôi nói: “Dường như bà trì tụng thần chú Mani rất giỏi?” Gia đình bà nói: “Bà đã tụng 140 triệu thần chú mMni.” Tôi nói: “Bà có quay kinh luân (bánh xe cầu nguyện)?” Gia đình bà nói: “Bà đã quay kinh luân giải thoát mà bà thỉnh từ tu viện Relabon.” Tôi nói: “Có phải là một kinh luân màu đỏ?” Gia đình bà nói: “Nó được phủ bằng một miếng da thú đỏ.” “Hiện bà đang ở cõi tịnh độ Potala (Phổ Đà), không cần bất kỳ cầu nguyện nào, chỉ cúng dường trà cho tăng đoàn là đủ.”

44.
Gu-Ah hỏi về bà mẹ già của anh ta, tôi đáp: “Mẹ anh dính mắc với một con bò mẹ màu đỏ, và sẽ trở thành một bò con màu đỏ.” Về sau quả là có một bò con màu đỏ được sinh ra. “Bà cụ bám luyến vào con bò đỏ, hãy làm những nối kết về Pháp cho bà, có thể bà sẽ có một tái sinh tốt lành.”

45.
Khi được hỏi về Wangchen, người bị giết chết, tôi nói; “Anh ta là một người xấu và đã ăn cắp nhiều thú vật được Đạo sư Puduolo phóng sanh rồi gởi chúng đến Litang để bán. Vì thế cách anh ta chết rất xấu, hiện anh ta đang ở Rừng Gai Sắt, ông cần (thay mặt anh ta) sám hối bằng việc trì tụng Kangyur.”

46.
Khi đệ tử của tôi tên là Menye mất, Qujia hỏi tôi về anh ta. Tôi nói: “Anh ấy vướng mắc một món nợ ở Rongku.” Qujia nói: “Anh ấy không cho ai vay mượn, nhưng anh có mắc một món nợ nào đó.” Người ấy đi tới gia đình của Menye để chuyển lại lời của tôi. Gia đình nói: “Người chết có một người bạn đã mượn một ít lông cừu và không trả tiền. Trước khi chết Menye vẫn nói về việc này.”

47.
Có người hỏi tôi về một người hành khất tên là Yema đã chết. Tôi nói: “Bà ấy tham luyến một chiếc muỗng bạc và tham ăn. Có thể bà ta bị tái sinh làm một con chó. Nên bố thí chiếc muỗng đó để tạo công đức.”  Người ấy nói họ không nhìn thấy chiếc muỗng, tôi nói: “Chắc chắn là có chiếc muỗng, nếu nó không được bố thí để tạo công đức, chắc chắn là người chết không thể tái sinh trong những cõi tốt.” Người đàn bà hành khất ấy có một chiếc muỗng bạc nhưng trẻ con đã lấy mất. Trước khi chết, bà ta vẫn tìm kiếm nó ở dưới chiếc gối và giường của bà.”

48.
Tôi được hỏi về cái chết của Adun. Tôi nói: “Do bởi món nợ nghiệp mà con trai của bà ta đã gieo khi nó giết một con dê núi, bà bị tái sinh là một dê núi ở Reangna. Sau những lời cầu nguyện, bà ta sẽ có một tái sinh tốt đẹp.”

49.
Có người hỏi về cái chết của Tsomo, tôi nói: “Bởi con trai của bà ấy là Pema Trinley giết những dã thú, bà ta đã bị tái sinh làm một con côn trùng, có vô số côn trùng nhỏ hơn ăn thịt con côn trùng này. Thật vô cùng đau đớn!” Họ đã sử dụng mọi thứ họ có để cầu nguyện cho bà và hỏi lại tôi. Tôi nói: “Bà ấy được tái sinh làm một đứa con trai trong một gia đình tầm thường trong một chiếc lều.”

50.
Có người hỏi về cái chết của Suoba, tôi nói: “Ông ta bị sinh làm một con chó sói trên rặng núi vàng, ở phía bên trái căn nhà của ông. Dường như ông ta có một khẩu súng báng gỗ và mạ bạc?” Người ấy nói: “Vâng, khẩu súng đã được người nào đó mua rồi.” Tôi nói: “Hãy cầu nguyện, sau khi con sói chết, nó sẽ lên các cõi tốt lành.”

51.
Có người hỏi về Kunma, tôi nói: “Ông ta đã chết trong uất hận và dường như bị sinh làm một con rắn.” Người ấy trả lời: “Dạ phải, trước khi chết, ông ấy không chịu nổi sự đánh dập của người Trung Quốc và đã tự tử.” Sau những lần cầu nguyện, họ lại hỏi tôi, tôi nói: “Hãy cúng dường trà cho Tăng đoàn, tụng những lời hồi hướng. Sau khi con rắn chết, nó sẽ được tái sinh làm người.” Tôi quên mất ông ta thuộc gia đình nào.”

52.
Renle đã làm nhiều thực hành và nhận nhiều của cải. Ông ta có vài đứa con và đã tạo ác nghiệp nhưng không có người con nào làm tu sĩ. Sau khi ông ta chết, tôi nói: “Ông ấy đã tái sinh làm con heo có hai chân trước màu trắng bên cạnh con đường đi tới Ganzi. Các tín chủ đã sinh làm con của con heo này và đang bú sữa nó.” Gia đình ông ta làm nhiều lá cờ Mani và tụng các bài cầu nguyện.

Trong quá khứ, khi Sera Yangtrul muốn tôi nói về sự vượt thoát của những người đã chết, Tulku (Arik Rinpoche) nói: “Ông phải tiếp tục việc chỉ dạy chúng sinh về những lời cầu nguyện cho người chết.” Vì thế tôi đã tiếp tục và chỉ bảo cho hơn 100.000 người về điều này. Ở đây, vì lợi lạc của việc làm cho mọi người hiểu về những phẩm tính của Đạo sư, nỗi khổ của sinh tử và mang lại cho họ niềm tin và sự hiểu biết về nghiệp, tôi đã mô tả ngắn gọn một số trường hợp.

Lama Achuk Rinpoche
(Chú thích: Sera Yangtrul là vị khám phá kho tàng (Khai Mật tạng) và Đạo sư vĩ đại. Ngài là một trong những Đạo sư của Achuk Lama Rinpoche. Arik Rinpoche là Bổn sư của Lama Rinpoche.)

(Bản dịch này là một tóm tắt của bản văn viết bằng tiếng Hoa và không phải là một bản dịch từng dù những chi tiết thích đáng đều được dịch đầy đủ.)
Việt dịch: Thanh Liên
Nguồn: 52 cases of causes and effects